fbpx

Efektyvus darbuotojų veiklos vertinimas

Kiekvienas vadovas nori, kad darbuotojai dirbantys įmonėje dirbtų efektyviai, o įmonės rezultatai gerėtų. Šiuos tikslus pasiekti padeda aiški ir efektyvi veiklos vertinimo sistema. Apie tai kalbės personalo valdymo centro direktorė – Jurgita Jankuvienė.

Gaukite iškart

9.99

♥ Galios neribotą laiką
♥ Pinigų grąžinimo garantija

Seminaras skirtas smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių vadovams, padalinių vadovams bei personalo vadovams/specialistams.

Kiekvienas vadovas nori, kad darbuotojai, dirbantys įmonėje, dirbtų efektyviai, o įmonės rezultatai gerėtų. Šiuos tikslus pasiekti padeda aiški ir efektyvi veiklos vertinimo sistema.

Pagrindinis veiklos vertinimo tikslas yra efektyvios veiklos įmonėje užtikrinimas ir įmonės rezultatų gerinimas. Sėkmingai įdiegta veiklos vertinimo sistema suteikia galimybę darbuotojams tobulėti ir siekti asmeninių tikslų, o tai teigiamai veikia ir visos įmonės veiklos rezultatus. Štai kodėl veiklos vertinimas ir veiklos vertinimo pokalbiai yra svarbūs siekiant įmonės tikslų.

Seminaro turinys:

  • Veiklos vertinimas – apžvalga ir dabartinis matymas.
  • Kas trukdo sėkmingai įdiegti darbuotojų vertinimo sistemą?
  • Kaip suplanuoti efektyvius vertinimo pokalbius?
  • Koks darbuotojo indėlis į efektyvų vertinimo pokalbį?
  • Koks turėtų būti vertinimo pokalbio rezultatas?
  • Kaip įvertinti ar vertinimo pokalbis buvo sėkmingas?

Seminarą veda


jankuvieneJurgita Jankuvienė.
Personalo valdymo centras (UAB Profesiniai kontaktai) direktorė. Sertifikuota Profiles International konsultantė Lietuvoje (nuo 2009m.). Personalo valdymo srityje dirbanti nuo 2003 m. Profesinė specializacija – darbuotojų vertinimas psichologiniu pagrindu sukurtomis metodikomis (ProfileXT, Customer Servise Profile, CheckPoint 360), naujo personalo paieška, personalo valdymas ir atranka. Kiti konsultaciniai projektai: darbuotojų karjeros planavimas, darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu bei įmone tyrimai.

SEMINARO VIDEO

9.99