fbpx

Seminaro aktualumas:

Kintant ekonomikos sąlygomis pasaulyje bei Lietuvoje, švietimo sistema turi sekti ir adaptuotis prie naujųjų taisyklių bei tendencijų. Lietuvos ekonomikos mokytojų konferencija, rengiama švietimo ir mokslo ministerijos, yra skirta bendram ekonomikos mokslo bei praktinio pritaikymo lygiui Lietuvoje kelti. Tikslingai pristatoma informacija turi paskatinti jaunąją kartą geriau įsisavinti ir taikyti ekonomikos žinias, įgytas mokyklose.

PRANEŠIMAI:

ZENONAS STREIKUS – „Mokytojo vaidmuo moksleivio asmenybės formavimo procese“

NERIJUS MAČIULIS – „Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga“

INGRIDA ŠIMONYTĖ – „Pranešimas euro įvedimo klausimais“

DANUTĖ BAREIKIENĖ – „Pamokos apie euro įvedimą Lietuvoje medžiagos pristatymas“