Kokias pastarosios krizės pamokas kartosime per Lietuvos pirmininkavimą ES?

Pranešėja:

simonyteINGRIDA ŠIMONYTĖ – finansų magistrė, verslo administravimo bakalaurė, buvusi LR finansų ministrė, Lietuvos finansininkė.