Visapusiška įmonės apsauga: nuo rizikų šalinimo IT infrastruktūroje iki duomenų apsaugos

Šį „IT RYTAS“ seminarą pristato:

NODBaltic_logotipas

Nuolat augantis IT ūkis įmonėse susiduria su dideliais iššūkiais, siekiant suvaldyti infrastruktūros ir su ja dirbančio personalo įvairius rizikos faktorius. Tokius kaip:

 • Tinklo priežiūra ir gedimų šalinimas
 • Tinklo įrangos užimtumas
 • Serverių ir servisų apkrova ir stabilumo užtikrinimas
 • Programinės įrangos licencijų priežiūra ir valdymas
 • Techninės ir programinės įrangos auditas
 • Darbuotojų nelojalumas įmonei
 • Spausdintuvo (-ų) naudojimas ne pagal darbinę paskirtį
 • Vartotojų klaidų šalinimas kompiuteriuose
 • Duomenų nutekinimas per išorines laikmenas

Seminaro metu bus pristatomas programinis įrankis Axence nVision, padėsiantis suvaldyti išvardintas rizikas. Seminaro metu bus atsakyta į šiuos klausimus:

 • Kaip efektyviai identifikuoti gedimus tinkle ir numatyti priemones gedimams šalinti?
 • Kaip stebėti programinės įrangos licencijas ir išvengti nelegalios programinės įrangos darbo vietose?
 • Kaip greitai audituoti IT infrastruktūrą ir planuoti jos atnaujinimą?
 • Kaip stebėti darbuotojų produktyvumą ir lojalumą darbo vietose, nustatyti atsakingus dėl pažeidimų?
 • Kaip lokaliai, struktūriškai šalinti gedimus nutolusiose darbo vietose?
 • Kaip apsaugoti įmonės duomenis nuo nutekėjimo/nutekinimo?

Seminaras skirtas:

 • Suinteresuotiems asmenims, prižiūrintiems įmonių IT infrastrukūrą
 • IT infrastruktūros auditoriams
 • Įmonių vadovams
 • Personalo priežiūros darbuotojams

Seminarą veda:

svegzdaDEIVIDAS ŠVĖGŽDA – UAB NOD Baltic produktų vadovas.