Vanduo – tai gyvybės šaltinis visam, kas yra gyva. Jis yra neatsiejamas nuo žmogaus gyvenamos aplinkos. Tuo pačiu hidroenergetika – seniausia ir labiausiai išvystyta atsinaujinančių išteklių energetikos šaka. 2010 m. hidroelektrinės Lietuvoje pagamino daugiau nei keturis kartus daugiau elektros energijos negu kitos atsinaujinančius išteklius naudojančios jėgainės.

Seminaro turinys:

  • kodėl pirmuoju nepriklausomybės laikotarpiu jos puoselėtojai, profesoriai ir inžinieriai buvo persekiojami ir sodinami į kalėjimus;
  • kodėl, nors turėdami pakankamai tankų upių tinklą Lietuvoje, esame viena mažiausiai hidroenergetiką išnaudojanti valstybė Europoje?
  • hidroenergetikos klausimo įdomybės.

Seminarą veda:

kasiulis

Dokt. EGIDIJUS KASIULIS – Aleksandro Stulginskio universiteto Vandentvarkos katedros asistentas. Lietuvos hidroenergetikų asociacijos narys.