Baltijos jūros regiono strategijos metinis forumas 2013

baltijos_forumas_ f

1 DIENA

2 DIENA

 

Renginys vyko – 2013 m. lapkričio 11–12 d.

Apie Baltijos jūros regiono strategiją ir metinį forumą. 

ES Baltijos jūros regiono strategija (BJRS) yra pirmoji makro-regioninė strategija Europos Sąjungoje (ES), žyminti didelį žingsnį į priekį – naujo bendradarbiavimo ES pradžią. Strategijos esmė – valstybių narių vyriausybių ir piliečių siekis skubiai spręsti iškilusias bendras problemas regione.

Metinis forumas yra vienas svarbiausių BJRS renginių. Renginį organizuoja Europos Komisija kartu su pirmininkaujančia Europos Sąjungos Tarybai Lietuva bei Baltijos Jūros Vadovų Tarybos Sekretoriatu ir INTERACT Point Turku.

Nuo 2011 m. kiekvienas metinis forumas pagrindinį dėmesį skiria vienai temai, pasiūlytai Europos Komisijos ir priimančiosios šalies bendru sprendimu. Ketvirtasis metinis forumas skirtas aptarti Baltijos jūros regione kylantiems iššūkiams ir galimybėms, įgyvendinant aplinkosauginius reikalavimus, kartu skatinant ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą.

Tradiciškai kiekvieno metinio forumo tikslas – suburti visas BJRS suinteresuotus valstybes nares ir skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimo formos konkrečiose Baltijos jūros regiono bendrų veiksmų srityse (pavyzdžiui, švarios laivybos, tvaraus vystymosi ir biologinės ekonomikos, teritorijų planavimo, civilinės apsaugos, švietimo ir turizmo bei kt.).

Svarbiausios forumo temos:

  • Kaip subalansuoti aplinkos apsaugos ir ekonominio klestėjimo tikslus?
  • Kaip Baltijos jūros ekologinės problemos gali būti transformuotos į ekonomines galimybes?
  • Kaip aplinkos klausimus integruoti į kitas politikos sritis? Kaip praktiškai įgyvendinti integralumo principą?
  • Ar gali Baltijos jūros regionas tapti darnaus vystymosi pavyzdžiu Europai ir pasauliui?

Taip pat renginio metu bus aptarta, kaip geriau išnaudoti ES Baltijos jūros regiono strategijos teikiamas galimybes, keliant regiono gerovę ir rūpinantis ekologine Baltijos jūros būkle ir kaip Baltijos jūros regionas, siekdamas darnaus vystymosi, prisideda prie strategijos „2020 m. Europa“ tikslų – pažangaus, tvaraus ir integralaus augimo – įgyvendinimo.