2016 metų Lietuvos KRF lėšomis finansuojamų projektų gairių pristatymas

Pranešėjas – Egidijus Suslavičius